Ползата от складове под наем

Всеки, който се занимава с производство или търговия е наясно каква е ролята на складовите помещения. При развитие на бизнеса тези помещения се оказват недостатъчни и се налага да се наемат допълнителни. В такъв случай на помощ идват складове под наем. Това също е бизнес, който в последните години се развива с бързи темпове и добро качество.

В интернет може да се открие информация за големи складови комплекси, които разполагат със складови помещения за всякакви нужди. Клиентите много лесно могат да открият точното помещение, подходящо за тяхната стока или суровини. Това може да стане само тогава, когато клиентът е наясно какво търси и за какви цели му е необходим склада.

Складовете под наем са от голяма полза за търговците, защото поддържането на собствени складови помещения е скъпо и е свързано с много текущи разходи. Освен това построяването на съвременни скаладове е свързано с много разходи, което определя предпочитаните складове под наем.

Складови помещения се наемат от малки и големи фирми, за дълъг срок или за сезон – всеки според нуждите. Понякога складовете се ползват само за разпределение на стоките, друг път – години наред. За да бъдат нормални условията за съхраняване трябва да се обърне сериозно внимание на всички условия в складовите помещения.

В зависимост от изискванията на стоките те може да са с възможност за поддържане на определена температура и влажност на въздуха, да са с хладилни камери или с нормални температурни условия. Важно е те да са с добро складово оборудване, което да позволява лесно товарене, разтоварване, складиране.

При необходимост от стелажи да са съобразени с размерите на стоките или техните опаковки. Когато се ползват палети за съхраняване изискванията към складовете под наем са за големи пространства, възможност за работа с палетите.

При оглед на помещенията трябва да се обърне внимание на състоянието на стени, таван, под. Подът трябва да понася голямо натоварване, защото се работи с механизация. Желателно е да няма колони, които само отнемат място, нужно за съхраняване.

Добрата инфраструктура на складовете под наем ги прави предпочитани. Наличието в близост на магистрали, пристанища или железопътен транспорт е голямо предимство. От особено значение е свободната площ около складовете, за да се осигури безпроблемно движение на големите товарни транспортни средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *